Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PPHU SMERF ANNA STUDZIŃSKA  z siedzibą w PAKOŚCI, ul. Szeroka 1, 88-170 Pakość NIP:5561879937, REGON: 091526270 nr rachunku: Bank Pocztowy 95 1320 1537 0854 8962 3000 0001 Telefon kontaktowy: (+48) 603067123  email: oplotki@wp.pl).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

PPHU SMERF ANNA STUDZIŃSKA  z siedzibą w PAKOŚCI, ul. Szeroka 1, 88-170 Pakość

PPHU SMERF ANNA STUDZIŃSKA  z siedzibą w PAKOŚCI, ul. Szeroka 1, 88-170 Pakość NIP:5561879937, REGON: 091526270

nr rachunku: Bank Pocztowy 95 1320 1537 0854 8962 3000 0001 Telefon kontaktowy: (+48) 603067123  email: oplotki@wp.pl

nr rachunku: Bank Pocztowy 95 1320 1537 0854 8962 3000 0001 Telefon kontaktowy: (+48) 603067123  email: oplotki@wp.pl

nr rachunku: Bank Pocztowy 95 1320 1537 0854 8962 3000 0001 Telefon kontaktowy: (+48) 603067123  email: oplotki@wp.pl

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod numerem referencyjnym www 23591017

 

§2 Warunki ogólne

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

§5 Rękojmia

 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

            W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

§7 Postanowienia końcowe

 

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.


poprzedni regulamin sklepu znajduje się tutaj

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów